O firmie

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności. Jesteśmy na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz kartę podatkową. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencją podatkową. Prowadzimy obsługę kadrowo- płacową oraz rozliczenia międzyokresowe z urzędami. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i statystyczne. Wyprowadzamy zaległości z firmy. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze formy opodatkowania podmiotu. Zapraszamy.